เมนูหลัก


 
  อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินงานโครงการซ่อมแซมพนังกั้นลำน้ำยัง บ้านวังเข ม.4 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินงานโครงการซ่อมแซมพนังกั้นลำน้ำยัง บ้านวังเข ม.4 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อบต.เหล่าน้อยอุดหนุนงบประมาณ 506,172.80 บาท ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 30 มิถุนายน 52 อบจ.ร้อยเอ็ดสนับสนุนเครื่องจักรกล   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป