กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
         
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
   หน้าหลัก
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   จัดซื้อ - จัดจ้าง
   ดาว์นโหลด Logo
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่าย
   ติดต่อสอบถาม
คำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม
เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกตุ
บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล
งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา
โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา อบจ.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

นายก อบจ.มอบที่อยู่อาศัยแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส  18 ธ.ค. 2014 02:28:07 อ่าน (000017)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
  อ่านย้อนหลัง >>  
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
:: ตรวจผลสลากรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากออมสิน
บัตรออมทรัพย์ทวีสิน (ธกส)
:: หนังสือพิมพ์ไทย
  กรุงเทพธุรกิจ
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  เครือมติชน
  ฐานเศรษฐกิจ
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  แนวหน้า
  ประชาชาติธุรกิจ
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
18 ธ.ค. 2557 03:21:19
  อ่าน (000016)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
18 ธ.ค. 2557 03:18:11
  อ่าน (000012)
รายชื่อหผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) สายบ้านโนนสวรรค์ ตำบลบุ่งเลิศ - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ธ.ค. 2557 07:04:55
  อ่าน (000020)
รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างุถนนลาดยางผิวจราจรCape Seal โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง - บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ธ.ค. 2557 07:01:34
  อ่าน (000014)
รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavment in Place Recycling สายบ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ถึงบ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
28 พ.ย. 2557 04:48:08
  อ่าน (000016)
รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสรางถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ถึงบ้านหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
28 พ.ย. 2557 04:03:49
  อ่าน (000014)
รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านดู่โป้ ตำบลหนองแคน - ทางหลวง 2392 อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
28 พ.ย. 2557 03:59:04
  อ่าน (000015)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี (Pavement in place Recycling) สายบ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง - ทางหลวง 2116 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
26 พ.ย. 2557 03:24:48
  อ่าน (000024)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซ่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี (Pavement in place Recycling) สายบ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง - ทางหลวง 2116 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
26 พ.ย. 2557 03:23:53
  อ่าน (000017)
ประกาศรายชื่อปู้ผ่านการคัดเรื่องให้เข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape Seal โดยวิธี (Pavement In-Placeธฃ Recycling)สายบ้านโนนสวรรค์ ตำบลบุ่งเลิศ-บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
24 พ.ย. 2557 07:29:04
  อ่าน (000019)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ ขรก.ครูแต่งตั้งสายบริหาร
03 ธ.ค. 2557 07:58:50
  อ่าน (000063)
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
15 ต.ค. 2557 06:49:43
  อ่าน (000180)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบจ
11 ก.ย. 2557 09:25:18
  อ่าน (000295)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.และวันเวลาสอบคัดเลือก
20 ส.ค. 2557 10:25:33
  อ่าน (000338)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
21 ก.ค. 2557 07:57:06
  อ่าน (000741)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ
07 ก.ค. 2557 08:33:00
  อ่าน (000371)
รับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.รอ.
26 มิ.ย. 2557 07:30:36
  อ่าน (000717)
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.
11 เม.ย. 2557 06:14:38
  อ่าน (000428)
ประกาศผลสอบแข่งขันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
11 เม.ย. 2557 02:09:25
  อ่าน (000552)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 มี.ค. 2557 09:28:27
  อ่าน (000336)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป