กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ดาว์นโหลด Logo
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่าย
คู่มือประชาชน

  รายรับ - รายจ่าย

แผนพัฒนา-แผนการจัดหาพัสดุฯ
จัดซื้อ - จัดจ้าง อบจ.
จัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp Rss)
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่เส้นทาง
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

โครงการให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรในสังกัด อบจ.โดยกองสาธารณสุข08 ก.ค. 2019 15:19:22 อ่าน (000009)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
 
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
เผยแพร่ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทัน ตำบลจำปาขัน - ทางหลวงชนบท 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
12 ก.ค. 2562 15:19:17
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการก่อสร้างห้องน้ำสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
11 ก.ค. 2562 14:25:48
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
11 ก.ค. 2562 14:24:03
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.ค. 2562 13:28:07
  อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวทางลาดยาว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1025 บ้านดงช้าง ตำบลโนนสง่า-บ้านภูดิน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
04 ก.ค. 2562 12:02:55
  อ่าน (000006)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน2562
04 ก.ค. 2562 10:23:07
  อ่าน (000004)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.ค. 2562 09:42:15
  อ่าน (000013)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึ
02 ก.ค. 2562 12:11:37
  อ่าน (000004)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวทางลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ ๑๐๕๐ บ้านคำแดง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร - บ้านหนองแห้ว ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวั
02 ก.ค. 2562 12:11:14
  อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement n-Place Recycling) บ้านหนองคำน้อย ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก - เขตพื้นที่อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ค. 2562 15:57:56
  อ่าน (000001)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2562 14:44:58
  อ่าน (000010)
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
29 มิ.ย. 2562 14:14:21
  อ่าน (000011)
การบริหารความเสี่ยง
28 มิ.ย. 2562 18:35:03
  อ่าน (000005)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
28 มิ.ย. 2562 18:14:06
  อ่าน (000007)
นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
28 มิ.ย. 2562 18:08:20
  อ่าน (000007)
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
28 มิ.ย. 2562 18:05:36
  อ่าน (000007)
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
28 มิ.ย. 2562 18:02:48
  อ่าน (000010)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
28 มิ.ย. 2562 17:55:51
  อ่าน (000009)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบจ.ร้อยเอ็ด
28 มิ.ย. 2562 16:33:19
  อ่าน (000011)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
28 มิ.ย. 2562 16:24:41
  อ่าน (000013)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป