กำลังโหลด...
html{ -moz-filter: grayscale(99%); -webkit-filter: grayscale(99%); filter: gray; filter: grayscale(99%); } องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   จัดซื้อ - จัดจ้าง
   ดาว์นโหลด Logo
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่าย
 แผนจัดหาพัสดุ2560
 แผนจัดซื้อจัดจ้าง2560
  รายรับ - รายจ่าย
   ติดต่อสอบถาม
 
คำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม
เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกตุ
บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล
งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา
โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา อบจ.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
mali59
 
 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

งานแถลงข่าว งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27 ประจำปี ๒๕๖๐  24 ก.พ. 2017 14:29:49 อ่าน (000001)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
  อ่านย้อนหลัง >>  
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
:: ตรวจผลสลากรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากออมสิน
บัตรออมทรัพย์ทวีสิน (ธกส)
:: หนังสือพิมพ์ไทย
  กรุงเทพธุรกิจ
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  เครือมติชน
  ฐานเศรษฐกิจ
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  แนวหน้า
  ประชาชาติธุรกิจ
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ  
21 ก.พ. 2560 15:48:40
  อ่าน (000009)
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ  
21 ก.พ. 2560 15:44:55
  อ่าน (000007)
ยกเลิการประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
13 ม.ค. 2560 10:27:31
  อ่าน (000029)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
12 ม.ค. 2560 10:55:06
  อ่าน (000023)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้่าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 9 โครงการ
11 ม.ค. 2560 14:19:08
  อ่าน (000024)
ระกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycสing) จำนวน 9 โครงการ
11 ม.ค. 2560 14:14:23
  อ่าน (000027)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Asphaltic Concrete 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 1 โครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ โครงการขุดลอก 3 โครงการ
10 ม.ค. 2560 10:58:26
  อ่าน (000021)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Asphaltic Concrete 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 1 โครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ โครงการขุดลอก 3 โครงการ
10 ม.ค. 2560 10:54:18
  อ่าน (000030)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการ
09 ม.ค. 2560 17:03:25
  อ่าน (000023)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านกุดน้ำใส-บ้านนาชม ต.แสนสุข-บ้านหนองน้ำขุ่น ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
06 ม.ค. 2560 10:47:11
  อ่าน (000023)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
กำหนดวันเวลาสอบสายงานนิเทศการศึกษา
10 ก.พ. 2560 09:16:33
  อ่าน (000025)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกสายงานนิเทศการศึกษา
01 ก.พ. 2560 10:53:47
  อ่าน (000033)
การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (คนพิการ)
18 ม.ค. 2560 14:47:00
  อ่าน (000085)
แบบฟอร์มการสมัครศึกษานิเทศ(แก้ไข)
04 ม.ค. 2560 13:57:46
  อ่าน (000061)
รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ) อบจ.ร้อยเอ็ด
07 ธ.ค. 2559 15:59:57
  อ่าน (000153)
รับโอนข้าราชการครูเพื่อดำรงตำแหน่งข้าราชการครู สังกัด อบจ.
28 พ.ย. 2559 13:23:11
  อ่าน (000136)
รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานนิเทศการศึกษา
28 พ.ย. 2559 13:18:12
  อ่าน (000096)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.
21 ก.ย. 2559 16:33:23
  อ่าน (000285)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สายงานบริหาร และวันเวลาสถานที่สอบ
13 ก.ย. 2559 16:33:53
  อ่าน (000230)
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
12 ก.ย. 2559 10:07:45
  อ่าน (000218)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป