กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตหน่วยงาน
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ดาว์นโหลด Logo
  งบประมาณรายจ่าย
คู่มือประชาชน

  รายรับ - รายจ่าย

แผนพัฒนา-แผนการจัดหาพัสดุฯ
จัดซื้อ - จัดจ้าง อบจ.
จัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp Rss)
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่เส้นทาง
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี256302 ก.ค. 2020 10:15:30 อ่าน (000009)
 

 


 


 


 


วันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

14 พ.ค. 2563 09:57:31
อ่าน (000038)
 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
 
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับค้ดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563) กองพัสดุและทรัพย์สิน  
14 ก.ค. 2563 11:37:49
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
09 ก.ค. 2563 15:28:16
  อ่าน (000002)
แบบแปลน  
09 ก.ค. 2563 11:21:25
  อ่าน (000003)
ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก - บ้านโคกกลาง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
09 ก.ค. 2563 11:20:45
  อ่าน (000002)
รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
09 ก.ค. 2563 11:20:13
  อ่าน (000002)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
09 ก.ค. 2563 11:19:49
  อ่าน (000003)
ร่างประกาศโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
08 ก.ค. 2563 15:52:21
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
08 ก.ค. 2563 15:51:17
  อ่าน (000003)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ  
08 ก.ค. 2563 10:01:51
  อ่าน (000004)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
02 ก.ค. 2563 14:37:18
  อ่าน (000005)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
26 มิ.ย. 2563 10:53:19
  อ่าน (000024)
รายชื่อบุคคลผู้ที่จะเข้าร่วมการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ
23 มิ.ย. 2563 14:25:28
  อ่าน (000026)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
23 มิ.ย. 2563 13:45:19
  อ่าน (000025)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
19 มิ.ย. 2563 10:25:04
  อ่าน (000021)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
19 มิ.ย. 2563 10:24:16
  อ่าน (000027)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
19 มิ.ย. 2563 10:20:34
  อ่าน (000025)
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
19 มิ.ย. 2563 10:05:35
  อ่าน (000028)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
15 มิ.ย. 2563 11:40:19
  อ่าน (000024)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15 มิ.ย. 2563 11:33:22
  อ่าน (000020)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
15 มิ.ย. 2563 11:25:44
  อ่าน (000025)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป