กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตหน่วยงาน
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ดาว์นโหลด Logo
  งบประมาณรายจ่าย
คู่มือประชาชน

  รายรับ - รายจ่าย

แผนพัฒนา-แผนการจัดหาพัสดุฯ
จัดซื้อ - จัดจ้าง อบจ.
จัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp Rss)
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่เส้นทาง
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลือกประธานสภาฯ  19 ม.ค. 2021 10:54:52 อ่าน (000081)
 

 


 


"แอปพลิเคชัน Smart Vote"

15 ธ.ค. 2563 11:01:58
อ่าน (000060)
 


 

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง

25 พ.ย. 2563 09:11:56
อ่าน (000272)

 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 

ระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
จากการระบาดของโรคโควิดจังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
าง Para Asphaltic Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ ๒๐๐๙ บ้านหว่านไฟ ตำบลดู่- บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
21 ม.ค. 2564 11:36:16
  อ่าน (000001)
เผยแพร่ประกาศงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.๑๐๕๘ บ้านโคกกลาง ต.หนองแคน - บ้านพิลา ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 2564 11:04:15
  อ่าน (000005)
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.๑๐๕๘ บ้านโคกกลาง ต.หนองแคน - บ้านพิลา ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 2564 11:02:31
  อ่าน (000003)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1058 บ้านโคกกลาง ต.หนองแคน - บ้านพิลา ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 2564 10:53:34
  อ่าน (000003)
เผยแพร่ราคากลางโครงการบูรณะผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ ๑๐๖๗ บ้านจานใต้ ต.โพนสูง - บ้านเขวาทุ่ง ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
15 ม.ค. 2564 10:35:27
  อ่าน (000003)
เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณะผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete สาย อบจ. รอ. ๑๐๖๗ บ้านจานใต้ ต.โพนสูง - บ้านเขวาทุ่ง ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
15 ม.ค. 2564 10:30:59
  อ่าน (000001)
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาโครงการบูรณะผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. ๑๐๖๗ บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง - บ้านเขวาทุ่ง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
15 ม.ค. 2564 10:23:57
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนลาดยาง Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวงหมายเลข 2116 - บ้านโสกแดง ต.โพธิ์ทอง - บ้านนาหัวรัตน์ ต.สระนกแก้ว - บ้านป้อง ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.
15 ม.ค. 2564 09:59:05
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรทางลาดยาง Para Aspahatic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1084 บ้านไผ่ล้อม ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ - บ้านหนองแสง ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
13 ม.ค. 2564 16:30:02
  อ่าน (000010)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563
12 ม.ค. 2564 10:56:33
  อ่าน (000017)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563
09 ธ.ค. 2563 10:53:24
  อ่าน (000070)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง
19 ต.ค. 2563 15:08:15
  อ่าน (000248)
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ผอ.กองคลัง)
09 ต.ค. 2563 11:42:34
  อ่าน (000159)
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
08 ต.ค. 2563 14:13:29
  อ่าน (000119)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด(ผอ.กองคลัง)
05 ต.ค. 2563 09:39:43
  อ่าน (000158)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง
29 ก.ย. 2563 09:25:58
  อ่าน (000399)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
24 ก.ย. 2563 11:45:18
  อ่าน (000393)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา(แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม)
17 ส.ค. 2563 10:31:54
  อ่าน (000985)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
14 ส.ค. 2563 15:56:57
  อ่าน (000218)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
13 ส.ค. 2563 10:34:02
  อ่าน (000219)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป