:: การประเมินการให้บริการ

Card image cap

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหนึ่งตำบล หนี่งผลิตภัณฑ์

ดูรายละเอียด
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป