เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด(เพิ่มเติม)    อ่าน (000272)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ร้อยเอ็ด โทร 043-511055
 
  วันที่ : 25 ก.ค. 2562 10:50:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000149)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ร้อยเอ็ด โทร 043-511055
 
  วันที่ : 22 ก.ค. 2562 15:26:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล    อ่าน (000028)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล
 
  วันที่ : 29 มิ.ย. 2562 14:44:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ    อ่าน (000035)
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
 
  วันที่ : 29 มิ.ย. 2562 14:14:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การบริหารความเสี่ยง    อ่าน (000023)
การบริหารความเสี่ยง
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:35:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    อ่าน (000020)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:14:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด    อ่าน (000024)
นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:08:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ    อ่าน (000026)
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:05:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรการการป้องกันการรับสินบน    อ่าน (000027)
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:02:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ    อ่าน (000026)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 17:55:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000023)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 16:33:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร    อ่าน (000021)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 16:24:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรการป้องกันการรับสินบน อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000020)
มาตรการป้องกันการรับสินบน อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 09:57:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องเรียนประจำปี 2560 - 2562    อ่าน (000020)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องเรียนประจำปี 2560 - 2562
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 15:41:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรมวันต้านคอรับชั่นร้อยเอ็ด    อ่าน (000018)
กิจกรรมวันต้านคอรับชั่นร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 14:17:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป