เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563    อ่าน (000122)
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563
 
  วันที่ : 09 ธ.ค. 2563 10:53:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง    อ่าน (000313)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง รายละเอียดสามารถดูได้ในไฟล์ แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 19 ต.ค. 2563 15:08:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการรับโอนข้าราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ผอ.กองคลัง)    อ่าน (000208)
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 
  วันที่ : 09 ต.ค. 2563 11:42:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง    อ่าน (000159)
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 
  วันที่ : 08 ต.ค. 2563 14:13:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด(ผอ.กองคลัง)    อ่าน (000200)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด(ผอ.กองคลัง) รายละเอียดในไฟล์แนบPDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร043-511055
 
  วันที่ : 05 ต.ค. 2563 09:39:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง    อ่าน (000441)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 2.ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สอบถามเพิ่มเติมกองการเจ้าหน้าที่ โทร043-511055
 
  วันที่ : 29 ก.ย. 2563 09:25:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000451)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055 ต่อกองการเจ้าหน้าที่
 
  วันที่ : 24 ก.ย. 2563 11:45:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา(แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม)    อ่าน (001027)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา - ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา - ตำแหน่งผู้ช่วยนักจีดการงานทั่วไป 1 อัตรา รายละเอียดดูในไฟล์แนบ pdf (แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม) หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 17 ส.ค. 2563 10:31:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา    อ่าน (000255)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา - ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา - ตำแหน่งผู้ช่วยนักจีดการงานทั่วไป 1 อัตรา รายละเอียดดูในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 14 ส.ค. 2563 15:56:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    อ่าน (000273)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายละเอียดดูในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 13 ส.ค. 2563 10:34:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศ กำหนดวัน วันเวลา สถานที่ สอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    อ่าน (000222)
ประกาศ กำหนดวัน วันเวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
  วันที่ : 20 ก.ค. 2563 14:17:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    อ่าน (000197)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายละเอียดเพิ่มเติมดูในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 17 ก.ค. 2563 15:27:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่    อ่าน (000168)
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
  วันที่ : 26 มิ.ย. 2563 10:53:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อบุคคลผู้ที่จะเข้าร่วมการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ    อ่าน (000183)
รายชื่อบุคคลผู้ที่จะเข้าร่วมการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ
 
  วันที่ : 23 มิ.ย. 2563 14:25:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    อ่าน (000147)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
  วันที่ : 23 มิ.ย. 2563 13:45:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป