เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน    อ่าน (000001)  
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 15:15:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน    อ่าน (000001)  
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 14:44:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี    อ่าน (000001)  
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 14:33:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจโครงการร้อยเอ็ดพบประชาชนปี61-62    อ่าน (000001)  
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจโครงการร้อยเอ็ดพบประชาชนปี2561-2562
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 10:50:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานความพึงพอใจโครงการร้อยเอ็ดพบประชาชน ต.โนนชัยศรี    อ่าน (000001)  
รายงานความพึงพอใจโครงการร้อยเอ็ดพบประชาชน ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 10:36:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นโยบายการบริหารทรัพกรบุคคล    อ่าน (000011)  
นโยบายการบริหารทรัพกรบุคคล
 
  วันที่ : 10 มิ.ย. 2562 14:33:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑    อ่าน (000009)  
รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑
 
  วันที่ : 10 มิ.ย. 2562 14:30:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับโอนข้าราชการครู อบจ.สายงานบริหารการศึกษา    อ่าน (000051)
รับโอนข้าราชการครู อบจ.สายงานบริหารการศึกษา
 
  วันที่ : 15 พ.ค. 2562 14:50:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000198)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 13 มี.ค. 2562 09:54:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับโอนข้าราชการและข้าราชการครู    อ่าน (000158)
ประกาศรับโอนข้าราชการและข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043 511055
 
  วันที่ : 12 มี.ค. 2562 14:20:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง    อ่าน (000249)
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 043-511055
 
  วันที่ : 20 ก.พ. 2562 16:26:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000297)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 1.ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกชีววิทยา 3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 4. ตำแหน่งคนแต่งสวน 5. ตำแหน่งภารโรง ดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043
 
  วันที่ : 12 ก.พ. 2562 08:53:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสอบพนักงานจ้าง 6 อัตรา    อ่าน (000860)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 6 อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2562 10:32:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000385)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(คนพิการ) ตำแหน่งภารโรง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 18 ต.ค. 2561 15:43:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวันเวลาสถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานจ้าง    อ่าน (000343)
กำหนดวันเวลาสถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานจ้าง ดูรายละเอียในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2561 11:45:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 5 6 7 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป