เรื่อง ::รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 3

 
ดูทั้งหมด  
  รายละเอียด : 07 ก.ค. 2565 11:32:12
             รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 3 งวดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่่ 30 มิถุนายน 2565
   
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : saraban@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป