เรื่อง ::รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดความรู้ KM

 
ดูทั้งหมด  
  รายละเอียด : 20 ก.ค. 2565 15:41:52
             รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดความรู้ KM หัวข้อ อบรม สัมนา ศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมอง
   
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : saraban@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป