เรื่อง ::ขอเชิญประชุม

 
ดูทั้งหมด  
  รายละเอียด : 21 ต.ค. 2565 10:38:44
             กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญนักกายภาพบำบัด ทั้ง 20 อำเภอ และผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดที่ 1 (ก) ใันวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
   
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : saraban@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป