เรื่อง ::การบริหารและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด

ดูทั้งหมด  
  รายละเอียด : 23 พ.ย. 2565 10:44:56
             วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายก อบจ. ร้อยเอ็ด นายธนิต พันธ์หินกอง ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยเอ็ด นายบุญเลิศ อุดหนุน นางพิมพ์วรีย์ สินธุไพร. นายธีระศักดิ์ ปินะกาสัง ส.อบจ. อ. เกษตรวิสัย นายพีระพงศ์ จุรีมาศ ส.อบจ. อ.เมืองร้อยเอ็ด นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะเดินทางไปมอบนโยบาย และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด เวลา ๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐ น.โรงเรียน ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
   
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : saraban@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป