เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ?วันพระบิดาแห่งฝนหลวง?
 
 • pic_news/1644_images_15_11_2017_08_59_3023600780_926029750879262_440314333_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1644_images_15_11_2017_08_59_3023600989_926029704212600_741372372_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1644_images_15_11_2017_08_59_3123601047_926029717545932_948752042_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1644_images_15_11_2017_08_59_3123634154_926029770879260_1084649642_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1644_images_15_11_2017_08_59_3123633499_926029714212599_2079912270_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1644_images_15_11_2017_08_59_3223633194_926029697545934_335475981_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1644_images_15_11_2017_08_59_3223627021_926029710879266_909912480_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 15 พ.ย. 2560 08:59:10    อ่าน (000096)
             จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน ?วันพระบิดาแห่งฝนหลวง? ประจำปี 2560 เมื่อ เวลา 09.00 น. วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน ?วันพระบิดาแห่งฝนหลวง? ประจำปี 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ รวมถึงโครงการรพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน ?วันพระบิดาแห่งฝนหลวง? ประจำปี 2560 ?โครงการฝนหลวง? เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่า ความทุกข์ยากให้แก่มวลพสกนิกรของพระองค์ ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ปรกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน ///////// คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว ส.ปชส.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป