เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : จังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.
 
 • pic_news/1648_images_24_11_2017_09_30_5323737682_1694609327258439_2724104311777301061_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1648_images_24_11_2017_09_30_5323737704_1694612240591481_1074809924967209519_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1648_images_24_11_2017_09_30_5323737889_1694612823924756_2641188413956455710_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1648_images_24_11_2017_09_30_5423783457_1694608680591837_536911328435498436_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1648_images_24_11_2017_09_30_5423783552_1694632353922803_6094427016316719550_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1648_images_24_11_2017_09_30_5423826056_1694632413922797_727067492375240316_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1648_images_24_11_2017_09_30_5523826308_1694613550591350_4901634290538036310_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 พ.ย. 2560 09:30:30    อ่าน (000084)
             วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านข่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยนายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ.เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.รอ. นพ.บุญมี โพธิ์สนาม รองนพ.สสจ.รอ. นายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายก อบจ.รอ. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ สมาชิก พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะครู ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหิน และประชาชนพร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านข่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงาน พร้อมชมการแสดงเต้นประกอบเพลงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ.เป็นประธานขึ้นเวทีแห่งที่ ๒ เพื่อเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ประชาชน/นักเรียน ได้แก่มอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑๐ ชุด (หมู่บ้านละ ๑ ชุด) มอบจักรยาน จำนวน ๕ คัน (จากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด) มอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๐ ทุน มอบถุงยังชีพ จำนวน ๓๐ ชุด (จากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด) มอบไม้เท้า จำนวน ๓๐ อัน (ในเต้นท์ จากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด) มอบผ้าห่ม จำนวน ๓๐ ผืน (จากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด) นายอำเภอกล่าวต้อนรับ/บรรยายสรุปข้อมูลในพื้นที่/แนะนำหัวส่วนราชการระดับอำเภอ-จังหวัด พร้อมนำเสนอปัญหาความต้องการของอำเภอเมืองสรวง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงปัญหา/ตอบปัญหาของพื้นที่
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป