เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคนกรึคเสริมเหล้ก สายบ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว - บ้านโพธิ์ชัย ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/1658_images_28_11_2017_15_47_48ปร.5-4.pdf

  Orange Fish
 • pic_news/1658_images_28_11_2017_15_47_48ปปช.01-สระทอง.pdf

  Orange Fish
 • pic_news/00001658_images_29_11_2017_10_44_18ปปช.01.pdf

  Orange Fish
 • pic_news/00001658_images_29_11_2017_10_44_19ปร.5-4.pdf

  Orange Fish
 • pic_news/00001658_images_29_11_2017_10_44_19แบบ คสล สระทอง (1).pdf

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 28 พ.ย. 2560 15:47:30    อ่าน (000102)
             1. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคนกรึคเสริมเหล้ก สายบ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว - บ้านโพธิ์ชัย ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดัรับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป