เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"
 
 • pic_news/1660_images_06_12_2017_09_38_1224302449_1345317155580472_2594811079760608954_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1660_images_06_12_2017_09_38_1324831360_1345315438913977_1713113869686142578_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1660_images_06_12_2017_09_38_1324831507_1345314242247430_6936049778498309119_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1660_images_06_12_2017_09_38_1324879758_1345316538913867_622414186421517370_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1660_images_06_12_2017_09_38_1424302449_1345317155580472_2594811079760608954_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 06 ธ.ค. 2560 09:37:48    อ่าน (000120)
             วันอังคารที่ 5 ธ.ค.2560 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตรและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2560 รวมทั้งเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสาฯและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาฯ และการปฏิญาณว่า "เราจะทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดขัดถูพื้นบริเวณลานหน้าเสาธง ล้างถนน ปัดกวาดใบไม้ต้นไม้รอบบริเวณรอบรั้ว ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้มีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะจิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวฯจำนวนมาก ============== ข่าว : สนจ.ร้อยเอ็ด ภาพ : ภาณุพงษ์/ชฎาวุฒิ สนจ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป