เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
 
 • pic_news/1703_images_17_01_2018_17_49_2426686061_957709611044609_1249868092350055631_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1703_images_17_01_2018_17_49_2426952671_957709351044635_6782944300597271373_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1703_images_17_01_2018_17_49_2427023728_957709347711302_5483807893987042048_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1703_images_17_01_2018_17_49_2526952703_957709664377937_7260245648604480912_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1703_images_17_01_2018_17_49_2526850418_957709657711271_6536747126803878397_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1703_images_17_01_2018_17_49_2526757225_957709571044613_3997799736506070377_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1703_images_17_01_2018_17_49_2626756711_957709567711280_2380862451273765753_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 17 ม.ค. 2561 17:48:51    อ่าน (000104)
             การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 โดยมีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป