เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี - บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน - ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 ม.ค. 2561 16:18:21    อ่าน (000074)
             ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี - บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน - ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป