เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_19_2327993777_976437159171854_1026061073432066042_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_19_2327993777_976437449171825_5295976150222524108_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_19_2327993553_976437295838507_5605593666244265194_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_19_2427993294_976437325838504_3624991421355787805_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_19_2427993012_976437169171853_148612350697824446_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_19_2428061294_976437059171864_4906171487667010754_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_19_2528061247_976437425838494_2695728524756010803_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_19_2527993806_976437259171844_4276119155013512892_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_19_2528162303_976437289171841_4176655387405197870_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_19_2528234813_976437055838531_4598911671653750890_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1730_images_19_02_2018_17_20_0528061326_976437172505186_4129807545163088822_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 19 ก.พ. 2561 17:18:37    อ่าน (000079)
             การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางจิตรา คงเพชร ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป