เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : รองนายก อบจ.เปิดงานนมัสการพระธาตุพระอรหันต์โมกคัลลาน์
 
 • pic_news/1737_images_02_03_2018_09_41_4428514720_981505711998332_2748715916705174584_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1737_images_02_03_2018_09_41_4428471840_981505725331664_8158312095825225564_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1737_images_02_03_2018_09_41_4428336592_981505728664997_2211732298809959609_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1737_images_02_03_2018_09_41_4528423297_981505998664970_948991059958055734_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1737_images_02_03_2018_09_41_4528422991_981505871998316_1176391521456456011_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 02 มี.ค. 2561 09:41:06    อ่าน (000065)
             รองนายก อบจ.เปิดงานนมัสการพระธาตุพระอรหันต์โมกคัลลาน์ อำเภอสุวรรณภูมิ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพระอรหันต์โมกคัลลาน์ อำภอสุวรรณภูมิ โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิชิต ประราศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำภอสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดงาน นายอุทร สระคำจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า พระธาตุพระอรหันต์โมกคัลลาน์ เป็นประธาตุที่เก่าแก่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองสุวรรณภูมิ จึงเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้ของชาวอำเภอสุวรรณภูมิและผู้ที่ผ่านไปมา ในปี พ.ศ. 2528 ในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 องค์พระธาตุมีปาฎิหาริย์เกิดขึ้น คือมีแสงไฟพุ่งออกมาจากองค์พระธาตุ พระอรหันต์โมกคัลลาน์ จึงเป็นที่อัศจรรย์ของผูที่พบเห็น คณะกรรมการพัฒนาวัด ทายกทายิกาชาวคุ้มวัดกลาง พร้อมทั้งข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ จึงได้พร้อมใจกันจัดงานฉลองสมโภชองค์พระธาตุอรหันต์โมคคัลลาน์ 3 วัน 3 คืน และได้จัดงานฉลองสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันขึ้น 14 ? 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญบูชาองค์พระธาตุ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ? วันที่ 2 มีนาคม 2561
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป