เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมงานมหาทานบารมี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี2561
 
 • pic_news/1746_images_05_03_2018_11_24_5928754880_984194515062785_34843232_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1746_images_05_03_2018_11_24_5928767527_984194535062783_1070675598_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1746_images_05_03_2018_11_25_0028811142_984194318396138_296010049_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1746_images_05_03_2018_11_25_0028822706_984194505062786_587276410_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1746_images_05_03_2018_11_25_0028696090_984194518396118_2111142137_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1746_images_05_03_2018_11_25_0028696125_984194491729454_210909941_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1746_images_05_03_2018_11_25_0128810713_984194401729463_1872093375_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 05 มี.ค. 2561 11:24:24    อ่าน (000138)
             กิจกรรมงานมหาทานบารมี "บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 รมต.กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ ชมขบวนแห่ตำนานพระเวสสันดร 13 กัณฑ์ อิ่มบุญกับข้าวปุ้นในสวน พร้อมฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว เมื่อเวลา 09.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2561 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า งานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือนสี่ หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2534 เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของ นาย สุพร สุภสร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบเนื่องติดต่อกันมานานทุกปี โดยในปี 2561 นับเป็นปีที่ 28 ของการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้การจัดงานในปี 2561 มีกำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ที่ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย ภายใต้ชื่องานว่า ?มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด? ประจำปี 2561 ภายในงานวันที่ 3 มีนาคม 2561 มีกิจกรรมประกอบด้วย ชมขบวนแห่ มหาทานบารมี ตำนานพระเวสสันดร 16 ขบวน กิจกรรมอิ่มบุญกินข้าวปุ้นในสวน พร้อมชมการแสดงหมอลำพื้นบ้าน การอสดงแสง สี เสียง สื่อผสม เรื่องมหาทานบารมี ตำนานพระเวสสันดร ชาดก ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และกิจกรรมอื่นอีกจำนวนมาก ///// คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป