เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กองช่างนำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลน้ำใส อ.พนมไพร
 
 • pic_news/1835_images_02_04_2018_10_03_29S_7693608665362.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1835_images_02_04_2018_10_03_29S_7693608688078.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1835_images_02_04_2018_10_03_29S_7693608648017.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1835_images_02_04_2018_10_03_29S_7693608769629.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1835_images_02_04_2018_10_03_29S_7693608739732.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 02 เม.ย. 2561 10:03:10    อ่าน (000021)
             กองช่างนำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลน้ำใส อ.พนมไพร ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป