เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการประจำตำบลมะอึ
 
  • pic_news/1969_images_28_05_2018_09_20_47S_8027585844381.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 28 พ.ค. 2561 09:20:41    อ่าน (000044)
             กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการประจำตำบลมะอึ จำนวน ๗๐ คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๕ คน ณ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด (TK park Roi Et) ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา 9.00-14.00 น.
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป