เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ต.โหรา อ.อาจสามารถ
 
 • pic_news/1997_images_11_06_2018_09_12_0834468348_2568203400071368_4125023669254619136_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1997_images_11_06_2018_09_12_0834502206_2568202630071445_1239769673227042816_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1997_images_11_06_2018_09_12_0834506025_2568203230071385_646159425748336640_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1997_images_11_06_2018_09_12_0834506025_2568203310071377_6273787831689150464_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1997_images_11_06_2018_09_12_0834559191_2568203510071357_1181990582000549888_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1997_images_11_06_2018_09_12_0834555048_2568203133404728_2820840571898167296_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1997_images_11_06_2018_09_12_0834533749_2568203263404715_3225476639219515392_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1997_images_11_06_2018_09_12_0834706071_2568202606738114_697044128097107968_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1997_images_11_06_2018_09_12_0934782408_2568202953404746_3856061671738966016_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1997_images_11_06_2018_09_12_0934707624_2568203440071364_3783968257673789440_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 11 มิ.ย. 2561 09:11:29    อ่าน (000041)
             วันที่ 6 มิถุนายน2561 นายทัศนัย ไวนิยมพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเปิดโครงการ "อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน" ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการ" อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใหเเก่ประชาชนทราบ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป