เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : รับโอนข้าราชการไปสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 ส.ค. 2561 17:13:32    อ่าน (000491)
             รับโอนข้าราชการไปสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา 1.เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง 5 อัตรา 2.นายช่างโยธา ปง/ชง 1 อัตรา 3.นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง 1 อัตรา 4.นายช่างสำรวจ ปง/ชง 1 อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 043511055
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป