เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
 
 • pic_news/2185_images_08_09_2018_09_09_11FB_IMG_1536372248985.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2185_images_08_09_2018_09_09_11FB_IMG_1536372238221.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2185_images_08_09_2018_09_09_12FB_IMG_1536372199429.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2185_images_08_09_2018_09_09_12FB_IMG_1536372163533.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2185_images_08_09_2018_09_09_12FB_IMG_1536372102926.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2185_images_08_09_2018_09_09_12FB_IMG_1536372089868.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2185_images_08_09_2018_09_09_12FB_IMG_1536372074260.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 ก.ย. 2561 09:08:29    อ่าน (000101)
             วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร ประจำปี 2561 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมไหมไทย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นายไกรศักด์ วรทัต ปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการครู ในสังกัด อบจ.
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป