เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ร้อยเอ็ดเปิดอบรมรุ่น10สุดท้ายปี61ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่าย ผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา
 
 • pic_news/2190_images_13_09_2018_19_19_511536841013920.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2190_images_13_09_2018_19_19_521536841029622.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2190_images_13_09_2018_19_19_521536841011682.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2190_images_13_09_2018_19_19_521536841004610.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2190_images_13_09_2018_19_19_521536840999095.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 13 ก.ย. 2561 19:19:19    อ่าน (000148)
             ร้อยเอ็ดเปิดอบรมรุ่น10สุดท้ายปี61ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่าย ผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน280 คนจาก2อำเภอ19ตำบลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวในการดำรงชีวิต ป้องกันให้รอดพ้น จากวิกฤตภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก เมื่อเช้าวันนี้วันที่ 13 กันยาน 2561 เวลา 9.00 ณ ห้องฝึกอบรมสโมสรนายทหาร มทบที่ 27 ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธาน พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสนาธิการ มทบ.27 เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยรุ่นที่ 10 ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการดำเนินงานของ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจุรีพร สินธุไพร รองนายก.อบจ.รอ. นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดอบจ.รอ. นายอุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ การฝึกอบรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 10 ปี 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออาจสามารถ 10 ตำบล 150 คน อำเภอหนองพอก 9 ตำบล 130 คน รวม 19 ตำบล จำนวน 280 คน ฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรุ่นละ 2 วัน 1 คืนระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 14 กันยาน 2561 ณ ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวในการดำรงชีวิต ป้องกันให้รอดพ้น จากวิกฤตภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก Cr.สมนึก
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป