เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ประชุมสภา อบจ.รอ.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
 
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_22_47FB_IMG_1538140634577.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_22_47FB_IMG_1538140628595.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_22_47FB_IMG_1538140625731.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_22_47FB_IMG_1538140622735.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_22_47FB_IMG_1538140619677.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_22_47FB_IMG_1538140616393.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_22_47FB_IMG_1538140614049.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_22_48FB_IMG_1538140611478.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_23_15FB_IMG_1538140597085.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_23_15FB_IMG_1538140601754.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2237_images_28_09_2018_20_23_15FB_IMG_1538140604908.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 28 ก.ย. 2561 20:21:30    อ่าน (000101)
             การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป