เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ด ขุดลอกวัชพืชบ้านค้อกุดจอก ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน
 
 • pic_news/2252_images_09_10_2018_13_38_3277109.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2252_images_09_10_2018_13_38_3377110.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2252_images_09_10_2018_13_38_3377111.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2252_images_09_10_2018_13_38_3377506.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2252_images_09_10_2018_13_38_3477507.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 09 ต.ค. 2561 13:38:19    อ่าน (000068)
             กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับ อปท.ขุดลอกวัชพืชบ้านค้อกุดจอก ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป