เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อยจ.ส่งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ช่วยเหลือเกษตรกร
 
 • pic_news/2253_images_10_10_2018_17_32_45FB_IMG_1539167362760.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2253_images_10_10_2018_17_32_46FB_IMG_1539167359750.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2253_images_10_10_2018_17_32_46FB_IMG_1539167353138.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2253_images_10_10_2018_17_32_47FB_IMG_1539167347255.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2253_images_10_10_2018_17_32_47FB_IMG_1539167321665.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2253_images_10_10_2018_17_32_47FB_IMG_1539167318405.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2253_images_10_10_2018_17_32_48FB_IMG_1539167315447.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2253_images_10_10_2018_17_32_48FB_IMG_1539167325246.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 10 ต.ค. 2561 17:31:32    อ่าน (000067)
             ลุยช่วยเต็มที่เพื่อให้ได้เกี่ยวข้าว นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวเพื่อสูบน้ำใส่นาข้าวที่กำลังยืนต้นตาย เนื่องจากขาดน้ำ โดยอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ และได้ออกติดตามการปฏิบัติงานทุกวัน ตามที่ฝนได้หยุดตกตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2561 เป็นต้นมา ทำให้น้ำในนาข้าวหลายพื้นที่ในเขตทุ่งกุลาร้องให้ และหลายพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ข้าวที่กำลังจะตั้งท้องขาดน้ำในการบำรุงต้น ซึ่งหากขาดน้ำจะทำให้ต้นข้าวเหล่านั้นอาจเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้ 1. บ้านแซงแหลม ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จำนวน 1 เครื่อง 2. บ้านโพนตูม ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน 2 เครื่อง 3. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน 2 เครื่อง 4. บ้านเขวาใหญ่ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน 2 เครื่อง 5. บ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน 2 เครื่อง นอกจากนั้นยังออกตรวจสอบถนนสายต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป