เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/3723_images_30_07_2020_15_20_53116283393_3223469014355697_4496962249209397269_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3723_images_30_07_2020_15_20_53116231785_3223465907689341_9135515218920082977_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3723_images_30_07_2020_15_20_54116175411_3223465677689364_7839780635732472834_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3723_images_30_07_2020_15_20_54115923826_3223466547689277_8359749434746530613_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3723_images_30_07_2020_15_20_54115972766_3223467397689192_499027059462878628_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3723_images_30_07_2020_15_20_55109760616_3223467691022496_6852964333661902350_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3723_images_30_07_2020_15_20_55115938254_3223466367689295_3439990225452788595_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3723_images_30_07_2020_15_20_55116132305_3223466634355935_2897825828140721405_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3723_images_30_07_2020_15_20_55116713231_3223467774355821_2108695766503377642_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3723_images_30_07_2020_15_20_56116336055_3223465884356010_1088686137006419424_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 ก.ค. 2563 15:20:22    อ่าน (000106)
             พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด ทางเข้าสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และนำจิตอาสากล่าวปฏิญาณตน ? เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ? พระต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสร็จแล้วปลูกต้นไม้บริเวณซุ้มประตู ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ โดยกำหนดการก่อสร้าง 2 จุด คือ จุดที่ 1 ติดตั้งบนเส้นทางสายร้อยเอ็ด ? โพนทอง บริเวณก่อนถึงสนามบิน จุดที่ 2 ติดตั้งบนเส้นทางร้อยเอ็ด ? มหาสารคาม บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป