เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
  • pic_news/3755_images_27_08_2020_14_31_24FB_IMG_1598513332127.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/3755_images_27_08_2020_14_31_25FB_IMG_1598513334249.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 27 ส.ค. 2563 14:31:12    อ่าน (000156)
             ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/8/24069_1_1598495163697.pdf?time=1598508381833
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป