เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/3165_images_15_10_2019_20_20_24FB_IMG_1571145412444.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3165_images_15_10_2019_20_20_24FB_IMG_1571145409035.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3165_images_15_10_2019_20_20_24FB_IMG_1571145406320.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3165_images_15_10_2019_20_20_24FB_IMG_1571145403573.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3165_images_15_10_2019_20_20_24FB_IMG_1571145398643.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3165_images_15_10_2019_20_20_24FB_IMG_1571145395779.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3165_images_15_10_2019_20_20_24FB_IMG_1571145385445.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3165_images_15_10_2019_20_20_24FB_IMG_1571145370623.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3165_images_15_10_2019_20_20_25FB_IMG_1571145366556.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 15 ต.ค. 2562 20:19:37    อ่าน (000126)
             วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยฝ่ายบริหารนำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม และได้นำญัตติขอความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตั้งบนเส้นทาง ร้อยเอ็ด - มหาสารคาม บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด (เดิม) และบนเส้นทางสายร้อยเอ็ด ? โพนทอง (ก่อนถึงแยกสนามบิน) และญัตติขอความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2563 เพื่อซ่อมสร้างถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบทั้ง 2 ญัตติ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป