เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรม ?เดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง
 
  • pic_news/4188_images_16_12_2020_14_11_21131389475_3631722960196965_5357626087840255697_o.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 16 ธ.ค. 2563 14:11:17    อ่าน (000173)
             18 ธันวาคม 2563 ... องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม ?เดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด? ณ ลานสาเกตุนคร บึงพลาญชัย จ. ร้อยเอ็ด เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป