โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ..

  อ่านต่อ »

 • ดาวโหลด แบบคำขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

  ดาวโหลด แบบคำขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด..

  อ่านต่อ »

 • คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ..

  อ่านต่อ »