โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย

preview

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย โดยมีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญเลิศ อุดหนุน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายศราวุธ คงเพชร เลานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้