โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

preview

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางจุรีพร เอื้อไพรจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนตาล ร่วมมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้