โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

รองนายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเมยวดี

preview

รองนายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเมยวดี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมยวดี โดยมีนายสมยศ ถนัดค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเมยวดี โดยนางสิรินาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมยวดี จำนวน 900 ตัว