โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพนทอง

preview

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพนทอง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอโพนทอง โดยมีนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกิติศักดิ์ เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทอง นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้ จำนวน 1,000 ตัว ให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ตำบลสระนกแก้ว เทศบาลตำบลโพนทอง และตำบลโคกสูง