โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัยและอำเภอทุ่งเขาหลวง

preview

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัยและอำเภอทุ่งเขาหลวง

วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านท่าเสียว ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย โดยมีนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพธิ์ชัย นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังวหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้ จำนวน 350 ตัว

เวลา 10.00 น. เดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวที่วัดบ้านเก่างิ้ว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จำนวน 350 ตัว
เวลา 11.00 น. เดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย จำนวน 200 ตัว
เวลา 14.00 น. เดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวที่หอประชุมอำเภอทุ่งเขาหลวง จำนวน 900 ตัวย โดยมีนางสาวจุฬาลักษณ์ นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง และนายอนุชิต ภาระเวช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบในครั้งนี้