โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

รองนายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอพนมไพร

preview

รองนายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอพนมไพร

วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร โดยมีนายธนะพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพรและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง จำนวน 900 ตัว