โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ

preview

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ

วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายวิชิต ประราศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอสุวรรณภูมิ นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง จำนวน 900 ตัว ให้กับราษฎรตำบลสระคู ตำบลทุ่งกุลา ตำบลทุ่งหลวง