โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก

preview

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก

นายก อบจ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับนางสังวาล ปัตถาทุม ราษฎรบ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 15 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน 33,000 บาท ซึ่งได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง