โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

นายมังกร ยนต์ตระกูล นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพนทราย

preview

นายมังกร ยนต์ตระกูล นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพนทราย

นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพนทราย หนองฮี พนมไพรและธวัชบุรี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสื้อกันหนาวมอบให้ราษฎรเขตพื้นที่ อำเภอโพนทราย จำนวน 600 ตัว โดยมีนายประไพร ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ร่วมมอบในครั้งนี้ เวลา 10.00 น.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอหนองฮี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จำนวน 600 ตัว โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ แสนปาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองฮี ร่วมมอบเสื้อในครั้งนี้ เวลา 11.00 น. มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอพนมไพร จำนวน 600 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร โดยมีนายธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ร่วมมอบเสื้อ เวลา 14.00 น. มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จำนวน 1,200 ตัว โดยมีทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ นายอำเภอธวัชบุรี นายพิศิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงส์ นายจักรกริช ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมอบเสื้อ