โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

preview

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

 นายก อบจ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ให้แก่นายคำพอง เวียงมนตรี ราษฎรบ้านเลจที่ 71 หมู่ที่ 1 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จำนวน 29,000 บาท ร้อยตำรวจตรีสัมฤทธิ์ พนมพงษ์ ราษฎรบ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จำนวน 23,000 บาท เวลา 14.00 น. นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย ให้กับราษฎรให้กับนายชัยรัตน์ ศรีขัดเค้า ราษฎรบ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จำนวน 45,000 บาท