โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

เสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอหนองพอกและโพนทอง

preview

เสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอหนองพอกและโพนทอง

  นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอหนองพอกและโพนทอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสื้อกันหนาวมอบให้ราษฎรเขตพื้นที่ อำเภอหนองพอก จำนวน 1,200 ตัว โดยมีนางสาวดารณี ศรีดารา นายวันชนะ สุจารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอกร่วมในครั้งนี้ เวลา 14.00 น.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอโพนทอง จำนวน 600 ตัว ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง โดยมีนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุราช แวงอุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทอง ร่วมมอบเสื้อในครั้งนี้ เวลา 15.00 น. มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอโพนทอง