โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอปทุมรัตต์

preview

มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอปทุมรัตต์

 นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอปทุมรัตต์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสื้อกันหนาวมอบให้ราษฎรเขตพื้นที่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน 600 ตัว โดยมีนายคำสี สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมมอบในครั้งนี้ เวลา 15.00 น.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ จำนวน 600 ตัว ณ หอประชุมอำเภอปทุมรัตต์