โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ 4

preview

โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๕๘  รุ่นที่ 4  โดยนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด มีกำหนดการฝึกอบรม  รุ่นที่ ๔  ในวันที่  ๒๕ – ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอสุวรรณภูมิ  มีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน