โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

มอบถุงยั้งชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 46 ราย

preview

มอบถุงยั้งชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 46 ราย

เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00  น. ณ เทศบาลตำบลเมยวดี  นายทัศนัย  ไวนิยมพงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีมอบถุงยั้งชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 46 ราย  ประกอบด้วย

เทศบาลตำบลเมยวดี  จำนวน 22  ราย

เทศบาลตำบลชมสะอาด  จำนวน  8  ราย

เทศบาลตำบลชุมพร  จำนวน  16  ราย