โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

มอบถุงยั้งชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 30 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

preview

มอบถุงยั้งชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 30 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

      นายมังกร  ยนต์ตระกูล  นายก อบจ.มอบถุงยั้งชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม  2558 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยได้มอบถุงยั้งชีพให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อยในพื้นที่  จำนวน 30  ราย