โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

มอบถุงยั้งชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 33 ราย ณ เทศบาลตำบลปอภาร อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

preview

มอบถุงยั้งชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 33 ราย ณ เทศบาลตำบลปอภาร อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

มอบถุงยั้งชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 33 ราย ณ  เทศบาลตำบลปอภาร  อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
นายมังกร ยนต์ตระกูล นายก อบจ.ร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีมอบถุงยั้งชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ  เทศบาลตำบลปอภาร  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้มอบถุงยั้งชีพให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อยในพื้นที่ จำนวน 33 ราย