โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปภัมป์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

preview

ฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปภัมป์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายก อบจ.เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปภัมป์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร โดยมีนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพธิ์ชัย นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางบุญนิสา จันโทภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมเปิดงาน สารวัตรและเจ้าหน้าที่จราจรจากกองกำกับการตำรวจภูธร อำเภอโพธิ์ชัย และขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรม