โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

อบจ.ร้อยเอ็ดให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายบุญร่วม มงคลแก่นทราย จำนวนเงิน 33,000 บาท

preview

อบจ.ร้อยเอ็ดให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายบุญร่วม มงคลแก่นทราย จำนวนเงิน 33,000 บาท

  นายทัศนัย  ไวนิยมพงษ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย วันที่  19  มิถุนายน  2558 เวลา 14.00 น. รายนายบุญร่วม  มงคลแก่นทราย ราษฎรบ้านเลขที่ 84  หมู่ที่ 7  ตำบลอุ่มเม้า  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน 33,000 บาท สาเหตุจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง  ซึ่งจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ