โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

preview

โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร   โดยมีนายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเปิดงาน ในการจัดโครงการฝีกอบรมขึ้น ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสรวง สถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 100 คน